Sprawdź lokalizację: lokalizacja

Wybierz język:

KANCELARIA KLIENTÓW BIZNESOWYCH W TARNOWIE

Niezależnie od tego czy prowadzisz swoją firmę od lat, czy w biznesie chcesz postawić pierwsze kroki – RESLEGAL to fachowe wsparcie we wszystkich obszarach związanych z działalnością gospodarczą. Negocjujemy, doradzamy, opiniujemy, sporządzamy pisma i umowy a także reprezentujemy przed organami administracji i sądami. Obsługa prawna firm jest naszą specjalnością. Nasi klienci nie muszą już poświęcać czasu na śledzenie nieustannie zmieniających się przepisów.

Nasza oferta to:

  • kompleksowa pomoc prawna – bieżące doradztwo, sporządzeni regulaminów, projektów uchwał i protokołów zgromadzeń akcjonariuszy, wspólników, rad nadzorczych, zarządów;
  • sporządzanie opinii prawnych – nasi prawnicy udzielają jasnych i wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie wątpliwości natury prawnej, jak również wskazują alternatywne rozwiązania problemów oraz możliwe skutki konkretnych działań;
  • przygotowanie i analiza umów handlowych – wiedza i wieloletnie doświadczenie pozwalają na sporządzenie umowy, która kompleksowo zabezpieczy interes naszego Klienta, udzielamy również pomocy w sprawdzeniu i analizie kontaktów zwracając uwagę na wszelkie niebezpieczne dla Klienta zapisy,
  • windykacja – kontrahenci unikają spłaty długów? korzystamy z wszelkich prawnie dopuszczalnych działań, aby nasz Klient odzyskał należne mu pieniądze m. in. sporządzamy wezwania do zapłaty, pozwy oraz wnioski egzekucyjne. RESLEGAL współpracuje z kancelariami komorniczymi co zapewnia priorytetowe traktowanie naszych Klientów;
  • zastępstwo procesowe – zapewniamy reprezentacje w postępowaniach sądowych ale również podatkowych i administracyjnych;
  • negocjacje – oferujemy wsparcie w prowadzonych rozmowach biznesowych;
  • tworzenie dokumentacji pracowniczej – w tym m. in. umów o zakazie konkurencji, kontaktów menadżerskich, regulaminów pracy, umów o pracę;
  • upadłość i restrukturyzacja – RESLEGAL udziela pomocy prawnej również w sytuacjach kryzysowych, gdy firma mierzy się z utratą płynności finansowej i nie jest w stanie funkcjonować.