Sprawdź lokalizację: lokalizacja

Wybierz język:

KANCELARIA SPRAW CYWILNYCH W TARNOWIE

Pod pojęciem spraw cywilnych mieści się wiele rodzajów postępowań w tym m. in. sprawy rzeczowe, spadkowe, umowy cywilnoprawne. Bogate doświadczenie oraz wiedza pozwalają nam prowadzić postępowania w zakresie:

 • spraw o zapłatę,
 • spraw o odszkodowania,
 • o zapłatę zadośćuczynienia lub renty,
 • o realizację roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • analizy, konstruowania i opiniowania umów,
 • ochrony dóbr osobistych,
 • stwierdzenia nabycia spadku,
 • odrzucenia spadku,
 • uznania za niegodnego dziedziczenia,
 • działu spadku,
 • zapłaty z tytułu zachowku,
 • zasiedzenia nieruchomości,
 • zniesienia współwłasności,
 • ustanowienia służebności drogi koniecznej

Zapraszamy do sprawdzenia naszej strony tematycznej:
Sprawy spadkowe