Sprawdź lokalizację: lokalizacja

Wybierz język:

ODSZKODOWANIA W TARNOWIE

Zaufaj profesjonalistom i powierz swoją sprawę specjalistom w dziedzinie odszkodowań. Chociaż na rynku funkcjonuje wiele podmiotów oferujących pomoc poszkodowanym, praktyka ukazuje, że często jest to pomoc iluzoryczna, ponieważ wysokość wynagrodzenia pobieranego przez kancelarie odszkodowawcze jest niezwykle wysoka, a podmioty te skupiają się na jak najszybszym pozyskaniu świadczenia, co przekłada się na jego ostateczną wartość.
Nasi prawnicy posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, które pozwalają na walkę z ubezpieczycielami o jak najwyższe odszkodowania. W ramach naszych usług nasi Klienci mogą uzyskać rekompensatę za ból, cierpnie fizyczne i psychiczne, jak również mają szansę na zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, zwrotu utraconego zarobku i kosztów opieki świadczonych przez osoby trzecie.

Działamy m. in. w sprawach:

  • poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, kiedy szkoda wynika z uszkodzenia rzeczy, w tym pojazdu,
  • członków rodziny osoby, która poniosła śmierć w wypadku,
  • wynikających z błędu medycznego,
  • osób, którym przysługują roszczenia z polis ubezpieczeniowych,
  • poszkodowanych na skutek zniszczenia mienia na skutek powodzi lub pożaru,
  • właścicieli nieruchomości z tytułu ustanowienia służebności przesyłu,
  • odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot.