Sprawdź lokalizację: lokalizacja

Wybierz język:

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W TARNOWIE

Upadłość konsumencka to szansa osób zadłużonych na spłatę części, a często całości wysokich zobowiązań pieniężnych. Nasza Kancelaria pomogła już wielu Klientom, którzy nie mieli szans na uregulowanie długów i jedynie dzięki upadłości konsumenckiej udało im się odzyskać spokój, płynność finansową i stanąć na nogi.

Upadłość konsumencka to przede wszystkim:

  • niskie koszty sądowe, gdyż opłata od wniosku kosztuje zaledwie 30 zł,
  • szansa dla osób bez pracy i majątku, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowe, na ukończenie postępowania i umorzenie długów,
  • zawieszenie a następnie umorzenie postępowań komorniczych i windykacyjnych,
  • brak konieczności posiadania wielu wierzycieli – wystarczy jeden dług, którego spłata przekracza możliwości finansowe Klienta,
  • brak koniczności zwalniania się z pracy, by mieć możliwość złożenia skutecznego wniosku o upadłość,
  • pierwszy krok do wykreślenia z rejestru długów oraz odzyskania zdolności kredytowej.

Zapraszamy do sprawdzenia naszej strony tematycznej:
upadlosc.reslegal.pl